Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning och import/införsel) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt innehåll). De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för mängdangivelse enligt artiklarna 9.1.c, 9.1.d, 21 och 22 förordning (EU) nr 1169/2011.

Bakgrund till målet

Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Korrekt information och uppgifter om allergena ingredienser är av största betydelse för många konsumenters hälsa. Felaktig information kan till och med vara livsfarligt för allergiker.

Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Allergena ingredienser och ingredienser som är "säljande" är därför i fokus i detta mål.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel" för detaljhandelsanläggningar:

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndighet ska kontrollera (%)
1-50 minst 75
51- minst 50

För anläggningar i tidigare handelsled gäller:

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Antal anläggningar inom myndighetens ansvar
1-50 minst 75
51- minst 50

Lagstiftning

  • Artikel 9.1.c, 9.1.d, 21 och 22 i förordning (EU) nr 1169/2011
  • Artikel 8 och 18 i förordning (EG) nr 178/2002

Kontrollmetod

Revision och inspektion och vid behov spårbarhetskontroll.

Kontrollerna handlar i korthet om att verifiera så att allergena ingredienser återges i ingrediensförteckning, och på korrekt sätt, samt att ingredienser som är av betydelse för konsumentens val ingår i produkten, och i den omfattning som påstås. Kontrollen enligt detta mål handlar inte om att verifiera angiven mängddeklaration, men väl verifiera att ingrediensen ingår och att mängdangivelsen är rimlig.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-02-18