Tillsater - Renhet (operativt mål 11) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna renhetskriterier (förordning (EG) nr 213/2012).

Kontroll utförs vid alla tillverkare av tillsatser (om produkten tillverkas i Sverige), hos företagare som genom import eller införsel sätter sådana tillsatser på marknaden samt hos företag som förser andra företag med tillsatser och/eller tillsatsblandningar. Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt citronsyra (E330).

Bakgrund till målet

Tillsatser av olika slag används i många livsmedel. Att tillsatser uppfyller kraven på renhet är viktigt för att förhindra förekomst av oönskade ämnen, som exempelvis tungmetaller. Sverige har fått kritik från EU-kommissionens revisorer för att vi inte kontrollerar tillsatslagstiftningen i tillräcklig omfattning.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Förordning (EG) nr 231/2012 om renhetskriterier i tillsatser.

Kontrollmetod

HACCP-revision  av hur företagarna säkerställer att tillsatsers renhetkrierier är uppfyllda. Vid behov provtagning. 

Stöd och anvisningar

 

Senast granskad 2020-01-14