Tillsatser - Användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning (operativt mål 12) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig till barn.

Kontrollmyndigheterna ska också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa tillsatser samt att tillsatserna anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår. Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige.

Bakgrund till målet

 

Tillsatser av olika slag används i många livsmedel. Att tillsatser används enbart på de sätt som är tillåtna, i korrekt mängd och med föreskriven märkning är viktigt för att konsumenter ska kunna göra upplysta val av livsmedel och för att personer med vissa sjukdomar ska veta vilka livsmedel de kan äta.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Förordning (EG) nr 1333/2008

  • Bilaga II och bilaga III (godkända tillsatser och tillåtna halter av tillsatser i olika produkter)
  • artikel 24 och bilaga V (märkningskrav för vissa färgämnen)

Förordning (EU) nr 1169/2011

  • Del C, bilaga VII (märkning tillsatser)
  • Artikel 10.1 och bilaga III (märkning sötningsmedel)
  • Artikel 21 och bilaga II (allergener)

Förordning (EG) nr 178/2002

  • Artikel 18 (spårbarhet)

Kontrollmetod

Revision och inspektion av hur företagarna säkerställer att de färgämnen och sötningsmedel som används i deras produkter är godkända för användningsområdet samt används i tillåten halt.

Kontrollen ska också omfatta spårbarhet (ett steg bakåt) och att tillsatserna anges korrekt på de produkter där de ingår.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2020-01-28