Rätt fisk (operativt mål 4) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångszon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, huvudkontor och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. Kontrollerna ska också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns.

Bakgrund

Fisk är ett livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk med. Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas, exempelvis att billigare fiskarter säljs som dyrare slag, är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. För att informationen ska vara korrekt måste informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära.

För vem gäller målet

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Antal myndigheter som ska kontrollera (%)
1-20 minst 50
21- minst 25

Lagstiftning

  • Artikel 8 och 18 förordning (EG) nr 178/2002
  • Förordning (EU) nr 931/2011
  • Artikel 7, 8 och 17 förordning (EU) nr 1169/2011
  • Regler om om konsumentinformation kap. IV förordning (EU) nr 1379/2013, SLVFS 2001:37 samt listan över tillfälliga handelsbeteckningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Verifierande kontroll i detta mål förs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut, men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll (mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2020-08-31