Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter (operativt mål 21) 2020-2022 - Mikrobiologiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att företagarnas har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna.

Bakgrund till målet

Listeria monocytogenes är en bakterie som i vissa fall kan orsaka allvarlig sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar, gravida eller äldre. Listeria kan infektera människor via livsmedel, i synnerhet ätfärdiga livsmedel med lång hållbarhetstid. Flera utbrott av listerios, där bakterien har spritts via livsmedel har förekommit i Sverige de senaste åren. Kallrökt och gravad fisk samt ätfärdiga charkprodukter hör till de livsmedel där kan listeria tillväxa och orsaka sjukdom.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
Förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Kontrollmetod

Inspektion och revision.

Stöd och anvisningar

Operativt mål 21 - Listeria i fiskeri- och charkuteriprodukter  kontrollwiki

Senast granskad 2019-05-03