Information om allergener (operativt mål 8) 2020-2022 - Säkerställa information i livsmedelskedjan

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer mer mera) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls. Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller.

Bakgrund till målet

Korrekt information och uppgifter om allergena ingredienser är av största betydelse för många konsumenters hälsa. Felaktig information kan till och med vara livsfarligt för allergiker.

Enligt artikel 9 och artikel 44 i informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 är uppgift om allergena ingredienser i bilaga II obligatoriska också
för livsmedel som inte är färdigförpackade. Information om de allergena
ingredienserna, eller en upplysning om att informationen finns att få, får
lämnas på olika sätt, bland annat muntligt och den ska lämnas oavsett om
konsumenten frågar efter detta (10 § LIVSFS 2014:4). Många restauranger och storhushåll använder sig av möjligheten att med skriftliga anslag anvisa kunder att fråga om innehållet i maten.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Det antal anläggningar som anges i målet gäller nationellt. För att omvandla det nationella målet till mål för enskilda myndigheter används följande "fördelningsnyckel":

Antal anläggningar inom myndighetens ansvar Andel som myndigheten ska kontrollera (%)
1-20 minst 75
21- minst 50

Lagstiftning

  • Artikel 9 och 44 förordning (EU) nr 1169/2011
  • 10 § LIVSFS 2014:4

Kontrollmetod

Revision, inspektion och vid behov spårbarhetskontroll.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda:

Senast granskad 2020-03-13