Akrylamid i barnmat (operativt mål 15) 2020-2022 - Kemiska risker

Livsmedel

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av akrylamid i beredda spannmålsbaserade livsmedel för småbarn och spädbarn (välling- och grötpulver) ligger under angivna åtgärdsnivåer enligt förordning (EU) nr 2017/2158.

Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), samt hos företagare som genom import eller införsel sätter produkten på marknaden i Sverige.

Bakgrund till målet

Barn får på grund av sin lägre kroppsvikt en större exponering för skadliga ämnen via maten, jämfört med vuxna. I småbarnsåren är spannmålsbaserad barnmat baslivsmedel och förekomsten av akrylamid bör vara så låg som möjligt.

För vem gäller målet

Alla myndigheter som utifrån 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet.

Lagstiftning

Artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004, om identifiering av faror och förfaranden för att eliminera eller reducera farornas förekomst till en acceptabel nivå.
Förordning (EU) nr 2017/2158 om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel.

Kontrollmetod

HACCP-revision av hur företagarna säkerställer att provtagning utförs i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 2017/2158 och om förordningens åtgärdsnivåer överskrids, vidtar åtgärder för att sänka halten av akrylamid i produkterna.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2019-10-14