2018-2022 Operativt mål ekologisk produktion

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna.

Definition

Alla kontrollorgan planerar sin kontroll så att målet nås. Det innebär kontroll med tillräcklig omfattning. Tillsynsmyndigheterna följer årligen upp att målet nås.

Önskad effekt

Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade besök, extrabesök och
provtagning i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/279.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

  • Andel besök och tagna prov enligt procentsatserna som anges i målet (källa till uppgifter för att mäta indikatorn är kontrollorganens årliga rapportering till Jordbruksverket och Livsmedelsverket).

Åtgärder

  • Följa upp målet på kalibreringsmötet hösten år 2022 och i tillsynen av kontrollorganen (Jordbruksverket, 2022).
  • Bidra till att välja fokusområden för provtagning på kalibreringsmöte under våren varje år (Jordbruksverket, årligen).

Aktiviteter

  • Halvårsvis omvärldsbevakning avseende riskprodukter, (Jordbruksverket, 2022).
  • Kalibreringsmöte med kontrollorganen för att välja fokusområden (Jordbruksverket, årligen).
  • Tillsynsmyndigheternas uppföljning och sammanställning av kontrollorganens statistikrapportering (Jordbruksverket och Livsmedelsverket årligen).
Senast granskad 2022-01-25