Tillbaka till Exportanläggningar

Atria Sverige AB


Typ av anläggning

Svin

Godkänd för export till

Sydkorea

Adress

Skogholmsgatan 12, 213 76 Malmö

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket