Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Utsmält djurfett och fettgrevar

Rendered animal fats and greaves


Sektion XII Produktionsanläggningar för utsmält djurfett och fettgrevar/Section XII Processing plants for rendered animal fats and greaves

Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och styckningsverksamhet/The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and cutting plants

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page


Nr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet
018 Bjursunds Slakteri AB Mossebogatan 9, 615 95 Valdemarsvik VALDEMARSVIK ÖSTERGÖTLAND PP(f) I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) B C O Livsmedelsverket
430 GELITA Sweden AB Box 502, 264 23 Klippan KLIPPAN SKÅNE LÄN PP(f) VI-PP(pap) XIV-PP(g) XV-PP(k) Livsmedelsverket
480 Essentia Protein Solutions AB Pinnåvägen 3, Stidsvig, 264 91 Klippan KLIPPAN SKÅNE LÄN PP(f) VI-PP(pap) Livsmedelsverket
6195 Fam. Hansen Chark Åsarvägen 72B, 905 80 UMEÅ UMEÅ VÄSTERBOTTEN PP(f) V-MP V-MM VI-PP(mp) Livsmedelsverket
6520 Slaktarn i Östersund Törnstensgränd 7, 831 30 Östersund ÖSTERSUND JÄMTLAND PP(f) I-CP II-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) VI-PP(pap) B O P L wU wA A Livsmedelsverket
6662 Skärhus mathantverk c/o Jan Åbjörnsson, Skärhus 8089, 242 96 HÖRBY SJÖBO SKÅNE LÄN PP(f) I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) B P Livsmedelsverket
713 Görviks gårdsslakteri c/o Görviks lantbruk HB, Görvik 825, 833 48 Hammerdal STRÖMSUND JÄMTLAND PP(f) I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) O P B wU wG Livsmedelsverket

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.