Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Viltmarken


Anläggningsnummer

400

Postadress

c/o Viltmarken i Trödje AB, Trödjefjärdsvägen 70, 805 96 Gävle

Kommun

GÄVLE

Län

GÄVLEBORG

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU wG wL wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket