Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Vikbolands Kött


Anläggningsnummer

359

Postadress

c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE CS(kf)

Djurslag

B C O S R wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket