Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Västkött AB


Anläggningsnummer

5142

Postadress

c/o Bergstrand Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda

Kommun

KUNGSBACKA

Län

HALLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket