Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Västchark i Malmö AB


Anläggningsnummer

684

Postadress

Scheelegatan 25, 212 28 Malmö

Kommun

MALMÖ

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP VI-PP(mp)

Djurslag

P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket