Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Vänernförsäljning AB


Anläggningsnummer

6247

Postadress

Hökaskog Per Ravelsgården 1, 533 92 LUNDSBRUNN

Kommun

ESLÖV

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP 0-CS(f) 0-CS(k)

Djurslag

B P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket