Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Travarbo Gårdsbutik och Vilt


Anläggningsnummer

702

Postadress

c/o Travarbo HB, Travarbo, 732 96 ARBOGA

Kommun

LINDESBERG

Län

ÖREBRO

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket