Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Sorunda Korvfabrik AB


Anläggningsnummer

5285

Postadress

Segersängsvägen 10, 148 96 Sorunda

Kommun

NYNÄSHAMN

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp) 0-RW

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket