Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Sörby Gårds vilthanteringsanläggning


Anläggningsnummer

780

Postadress

c/o Lars Danielsson, Styrstad Sörby 2, 605 92 NORRKÖPING

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp)

Djurslag

O wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket