Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Slakteri Höste nr 811


Anläggningsnummer

811

Postadress

c/o Idre Nya Sameby, Box 123, 790 91 Idre

Kommun

ÄLVDALEN

Län

DALARNAS LÄN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

III-SH III-CP VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

fG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket