Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Skånska Vilt AB


Anläggningsnummer

150

Postadress

Pl 1399 B, Sjunkaröd, 288 90 Vinslöv

Kommun

HÄSSLEHOLM

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

B C O P S fG wU wL wA wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket