Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Sernert Allfågel


Anläggningsnummer

F021

Postadress

c/o Oskar Sernert, Varmlösa 519, 274 62 Rydsgård

Kommun

SKURUP

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MM

Övrig verksamhet

II-SH IV-CP II-CP IV-GHE CS(kf)

Djurslag

A wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket