Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Rolexa Food AB


Anläggningsnummer

5072

Postadress

Fiskhallsvägen 16, 120 44 Årsta

Kommun

STOCKHOLM

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP II-CP CS(kf)

Djurslag

B O A

Kontrollerande myndighet

Kommunen