Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Lundsbols Lammslakteri


Anläggningsnummer

704

Postadress

Vällsäter 130, 747 92 Alunda

Kommun

ÖSTHAMMAR

Län

UPPSALA

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP

Djurslag

B O P S

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket