Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kruse Gårdslakteri


Anläggningsnummer

767

Postadress

c/o Johan Edberg, Sproge Kruse 430, 623 44 KLINTEHAMN

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

C O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket