Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

HKScan Sweden AB


Anläggningsnummer

080

Postadress

-, 291 81 Kristianstad

Kommun

KRISTIANSTAD

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MSM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP XIII-PP(st) CS(kf)

Djurslag

P B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket