Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Hallquist Gård Fåker


Anläggningsnummer

340

Postadress

c/o Mats Hallquist, Näs-Ålsta 325, 845 93 FÅKER

Kommun

ÖSTERSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket