Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Grimsö Vilthanteringsanläggning


Anläggningsnummer

787

Postadress

Grimsö Forskningsstation, 739 93 RIDDARHYTTAN

Kommun

LINDESBERG

Län

ÖREBRO

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU wL

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket