Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Gotlands korvfabrik


Anläggningsnummer

6686

Postadress

Sockerbruket Roma, Visbyvägen 10, 622 54 ROMAKLOSTER

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

MP

Övrig verksamhet

I-CP VI-PP(mp)

Djurslag

O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket