Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Gårdscharken i Fågelberget


Anläggningsnummer

5401

Postadress

c/o Margona Lundgren, Fågelberget 527, 833 98 Gäddede

Kommun

STRÖMSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp)

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket