Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Eriksberg Vilt & Natur AB


Anläggningsnummer

165

Postadress

Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum

Kommun

KARLSHAMN

Län

BLEKINGE

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket