Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Ekoranchen


Anläggningsnummer

744

Postadress

c/o Benny Selberg, Gullmark 60, 915 98 Bygdeå

Kommun

ROBERTSFORS

Län

VÄSTERBOTTEN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP

Djurslag

B

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket