Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Ekensbergs Förvaltning AB


Anläggningsnummer

057

Postadress

Ekensbergs Gård, Horn 1, 151 96 ENHÖRNA

Kommun

SÖDERTÄLJE

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket