Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

ChopChop


Anläggningsnummer

6655

Postadress

c/o ChopChop Foods AB, Box 6009, 171 06 SOLNA

Kommun

HANINGE

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP

Övrig verksamhet

I-CP II-CP CS(kf)

Djurslag

B A

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket