Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Bromma Chark AB


Anläggningsnummer

5076

Postadress

Drottningholmsvägen 266, 167 32 Bromma

Kommun

STOCKHOLM

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp)

Kontrollerande myndighet

Kommunen