Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Atria Sverige AB


Anläggningsnummer

250

Postadress

. , 697 80 Sköllersta

Kommun

HALLSBERG

Län

ÖREBRO

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp)

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket