Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Andersson & Tillman AB


Anläggningsnummer

5101

Postadress

Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP VI-PP(mp) CS(kf) CS(i)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket