Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Almungs Gård


Anläggningsnummer

6369

Postadress

c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 Stånga

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP VI-PP(mp)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket