Tillbaka till Obehandlad mjölk och mjölkprodukter

Solmarka Gårdsmejeri


Anläggningsnummer

3279

Postadress

c/o Frank Mikosch, Arby 182, 388 94 VASSMOLÖSA

Kommun

KALMAR

Län

KALMAR

Kategori

PP

Djurslag

B

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket