Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Hygns Vilt


Anläggningsnummer

052

Postadress

c/o Ulf Christer Höglund, Hygns gård, 681 93 Kristinehamn

Kommun

KRISTINEHAMN

Län

VÄRMLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-CP V-MM CS(kf)

Djurslag

B O wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket