Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Västchark i Malmö AB


Anläggningsnummer

684

Postadress

Scheelegatan 25, 212 28 Malmö

Kommun

MALMÖ

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket