Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Örbäck gårdsslakteri


Anläggningsnummer

755

Postadress

c/o Lindén Jordbruk AB, Örbäck, 591 78 KLOCKRIKE

Kommun

MOTALA

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

SH

Djurslag

O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket