Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Nordchark i Luleå AB


Anläggningsnummer

551

Postadress

Besiktningsvägen 10, 973 45 Luleå

Kommun

LULEÅ

Län

NORRBOTTEN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i)

Djurslag

P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket