Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Almungs Gård


Anläggningsnummer

6369

Postadress

Stånga Almungs 519, 623 60 Stånga

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket