Livsmedelsanläggningar

I Sverige finns drygt 102 700 livsmedelsföretag, allt ifrån små kiosker till stora livsmedelsindustrier. Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar fördelas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de kommunala miljöförvaltningarna. Detta regleras i 23§ i livsmedelsförordningen.

Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 1300 livsmedelsanläggningar, bland annat slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar. 

Livsmedelsverket har även ansvar för listning av samtliga svenska EU-godkända livsmedelsanläggningar.

Senast granskad 2021-10-12