Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla har tillgång till tillräckligt med mat och vatten även vid stora samhällsstörningar. Vi bjöd under 2017-2019 in intresserade aktörer, myndigheter och organisationer för att lära och diskutera hur vi tillsammans kan bidra till det.

Alarik Sandrup, Lantmännen, berättar om konsekvenser och hantering av torkan 2018.

Johan Persson, Sodexo, delger erfarenheter från stor IT-störning 2011.

Ola Andersson berättar om livsmedelsförsörjning och erfarenheter från stormen Alfrida.

Veronica Cadei, Västerås stad, delger erfarenheter från att ha övat stöd till hemvärnet vid övning.

Kristoffer Alm Dahlin, MSB, Åsa Älander och Madeleine Ödquist, Röda Korset, och Anna Torndahl, Försvarsutbildarna beskriver det stöd och samarbete som frivilligorganisationer kan förstärka med vid kris.

Mest sedda föredraget från Mötesplats livsmedelsförsörjning 2018: Södertälje och Västerås har angripit livsmedelsförsörjning och beredskapsplanering på lite olika sätt. Se vilka delar du kan ha användning för.

Se fler detaljer om livsmedelsförsörjning under skogsbränderna 2018. Ljusdals kommun delar med sig av erfarenheter från hur de fick ut mat till alla räddningsarbetare.

Senast granskad 2018-12-04