Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Kommuner och länsstyrelser har en stor roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvar. En robust och hållbar försörjningsförmåga av säker mat och säkert dricksvatten rustar oss för att stå emot samhällsstörningar och en situation med höjd beredskap. Kommuner och länsstyrelser fyller en viktig funktion genom att se över och stärka robustheten för bland annat försörjningskedjorna för mat och dricksvatten.  

Myndigheter med ansvar för livsmedelsförsörjning och beredskap

Kommuner, regioner och länsstyrelser bedriver ett flertal samhällsviktiga verksamheter. Under Corona-pandemin pekades bland annat följande verksamheter ut som samhällsviktiga, när det gäller livsmedelsförsörjning. Det är verksamheter som upprätthåller:

  • kontroll av livsmedelsproduktion,
  • produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet, samt
  • produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten.

Handböcker och utbildningar

Fallstudier och lärande exempel

För att komma igång med arbetet finns flera erfarenheter och studier att lära av. Några av dem finns länkade nedan. Du kan söka efter fler publikationer i vår databas, se Publikationer nederst på webbsidan.

Seminarieövningar

Senast granskad 2022-09-30