Checklistor vid vattenkris

Dessa dokument är förslag på checklistor för akuta situationer när nödvattenförsörjning krävs.

I den akuta situationen kan stödet som finns nedan för ledningen respektive den operativa personalen vara bra att ha som ett ”kom-ihåg”.  Du hittar dokumenten längst ner på sidan:

  • Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" – för ledningen
  • Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning” – för insatspersonalen 

Här följer dokumentens olika sidor i word som kan laddas ned och anpassas efter egen verksamhet.

Strategiska checklistor

Operativa checklistor

Senast granskad 2023-08-28