Modul 6 Externa aktörer och stödresurser

Livsmedelsverket tillämpar öppen remiss av publicerade remissversioner. Synpunkter sänds via e-post till registrator@slv.se. Skriv ”Livsmedelsverket projekt 37 207 156 handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten” samt modulens nummer i ämnesraden.

Sista svarsdatum för modul 6 är 31 oktober 2022.

Senast granskad 2022-06-30