Modul 3 Robust dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverket tillämpar öppen remiss av publicerade remissversioner. Synpunkter sänds via e-post till registrator@slv.se. Skriv ”Livsmedelsverket projekt 37 207 156 handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten” samt modulens nummer i ämnesraden.

Sista svarsdatum för modul 3 är 31 december 2022.

Senast granskad 2022-11-18