Checklistor för inspektion

Här hittar du de checklistor som används vid särskild kontroll vid en anläggning som exporterar eller som vill godkännas för export av animaliska livsmedel till EaEU. 

Särskild kontroll ska utföras på anläggningar som är godkända för export av livsmedel till Ryssland och EaEU samt på anläggningar som har ansökt om registrering/listning för export dit. Mer information hittar du på kontrollwiki.

Här hittar du checklistorna som används av kontrollpersonalen. 

Inför inspektionen bör företaget alltid gå genom den aktuella checklistan för att kontrollera om de relevanta reglerna uppfylls. Eventuella brister bör åtgärdas innan inspektionen äger rum.

Checklistorna kommer att uppdateras vid behov. Därför bör ni undvika att spara checklistorna på datorn eller göra en utskrift utan istället alltid hämta dem från Livsmedelsverkets webbsida.

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2022-09-07